NI TRADE d.o.o.

Obrtna ulica 11
8257 Dobova

Tel: 07/49-62-145 (uprava/računovodstvo)
Tel: 07/49-62-149 (skladišče/naročilo)

Mob: 041/621-398
E-pošta:
Skype: nitrade

Matična številka: 5765668000
Davčna številka: SI 48377252

Varstvo osebnih podatkov

Izjava o skladnosti upravljanja z osebnimi podatki

 

Podjetje NI TRADE d.o.o., Obrtna ulica 11, 8257 Dobova (v nadaljevanju: družba) podaja vsem svojim klientom (v nadaljevanju: partner) naslednjo izjavo:

 

  1. Zavezujemo se in izjavljamo, da družba pri svojem poslovanju v povezavi s partnerji, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke tretjih oseb (partnerjev), ki so v poslovnem razmerju z družbo. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni družba, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

 

  1. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zahtevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov, opredeljenimi v Splošnih pogojih poslovanja družbe, zlasti ob upoštevanju določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevane pri poslovanju družbe.

 

  1. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih in prihodnjih partnerjev.
  1. Izjavljamo, da bo družba – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storila vse, kar je v njeni moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo.

 

  1. Za družbo je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Zaradi varstva osebnih podatkov uporabljamo varovanja podatkov, s katerimi se preprečuje uničenje podatkov, vsakršna nedovoljena sprememba, vpogled, uporaba ali razpošiljanje.

 

  1. Podatke vseh partnerjev prejmemo na podlagi pristopne izjave za namene poslovanja (s kartico zvestobe TOP LINE ali pogodbe o poslovnem sodelovanju z družbo).  Vsak partner lahko s pisno zahtevo svoje osebne podatke tudi spremeni, popravi ali izbriše.

SPLETNA TRGOVINA

Spletna trgovina z oblačili za moške, ženske in otroke vam ponuja zadnje modne trende za prosti čas (casual wear). Oglejte si le del naše ponudbe najrazličnejših modnih oblačil in dodatkov. Veliko večji izbor pa lahko najdete v naših maloprodajnih enotah, kjer vam bojo naše prodajalke pomagale pri izbiri oblačil vse od glave do pet. »Kupujte fajn, v trgovinah Top Line!«

Preberi več >>